Tim aerobik

TIM AEROBIK je rekreativno-sportska aktivnost koja se sastoji od kretnji karakterističnih za ''high'' i ''low'' aerobik u kombinaciji sa vežbama za jačanje određenih mišićnih grupa.
 
U koreografiji, akcenat je dat na:
  • sinhronizaciju
  • raznovrsnost
  • skladnost grupe
  • visok nivo koordinacije
  • usklađenost sa muzikom
  • mimiku lica (bez izveštačenog prenaglašavanja)
  • visok nivo raspoloženja i samopouzdanja
Ograničena je upotreba elemenata snage i fleksibilnosti u odnosu na visoke zahteve takmičarskog A Programa Aerobne gimnastike, u kojoj od Univerzijade 2011., uključujući i Svetski šampionat u Sofiji 2012., postoje i dve nove zvanične takmičarske kategorije:
Gaudium20132014
 
U okviru Tehničkih komiteta za aerobnu gimnastiku Internacionalne gimnastičke federacije i Evropske gimnastičke unije (FIG i UEG AER TC), u toku je usaglašavanje oko jedinstvenog pristupa ovoj prvenstveno rekreativnoj disciplini, značajnoj kako za pozitivan uticaj na zdravlje kroz bavljenje fizičkom aktivnošću tako i kao potencijalnoj bazi za buduće takmičare u Aerobnoj gimnastici ili nekoj drugoj gimnastičkoj disciplini.
Time je otvorena mogućnost usavršavanja i uključivanja u takmičenja, sve do najvišeg ranga, onih članova Kluba koji pokažu želju za intenzivnijim treninzima, postupnim prelaskom iz pripremnih i rekreativnih u takmičarske nivoe, uz manji obim i intenzitet treninga u poređenju sa takmičarskim nivoima Aerobne gimnastike/Sportskog aerobika.
 
Video: pripreme naših članica za nastup na gimnastičkom festivalu republike Baden-Württemberg u Ulmu, Nemačka, jul 2016.
 
Klub intenzivno prati razvoj ovih programa i održava kontakt sa organizacijama i klubovima iz mnogih zemalja širom sveta, usklađujući naša rešenja sa pravcima razvoja u svetu.
 
Video: prva nagrada Evropske gimnastičke unije (UEG) na prvoj Evropskoj nedelji sporta - manifestacija 1000 gradova Evrope.
 
Gaudium20132014

 

Pravilnikom za aerobik timove, koji je izradio naš Klub, u okviru Gimnastičkih saveza Vojvodine i Srbije obezbeđen je regulatorni sistem za razvoj novog oblika takmičenja u selekciji Aerobik timova - Team Aerobics (B Program aerobne gimnastike).
 
Gaudium20132014

 

Na ovaj način obezbeđuje se još kvalitetniji rad sa rekreativnim nivoom, omogućava napredovanje i uključivanje u različite oblike nastupa i takmičenja, a sa druge strane mogućnost uključivanja u razvojni program Aerobne gimnastike/Sportskog aerobika (Aerobic Gymnastics) kroz selekciju za takmičarske kategorije.

Gaudium20132014

 

Gaudium20132014

 

 

Članstvo u federacijama

Razno

Gaudium Media