Aerobna gimnastika

Aerobna gimnastika je sport novijeg datuma i pripada grupi gimnastičkih sportova, zajedno sa sportskom i ritmičkom gimnastikom, trampolinom, akrobatikom i gimnastikom za sve (G4A). Svi ovi sportovi su pod rukovodstvom Internacionalne gimnastičke federacije FIG, osnovane 1881. godine, sa sedištem u Lozani, Švajcarska.

FIG Pravilnike, za sve gimnastičke discipline pa samim tim i aerobnu gimnastiku (AER Code of Points), podržava i Evropska gimnastika EG.

 

 

Naš klub je već godinama  uključen u sistem rada po FIG pravilniku, učestvuje na domaćim i inostranim takmičenjima (zvanična FIG takmičenja), razvijajući ovu gimnastičku disciplinu u svim segmentima - rad sa najmlađima, formiranje kategorija, adekvatna selekcija, praćenje razvoja, zdravstveni aspekti, preko međunarodne saradnje i trendova kvaliteta do aktivnosti permanentnog usavršavanja u koje spada i suđenje.
Klub je član Gimnastičkog saveza Srbije.

Nakon jednog od naših takmičenja:

GaudiumSO2014

 

Aerobna gimnastika (ranije sportski aerobik), kao sportska aktivnost, čini mnoštvo usklađenih, povezanih i stilizovanih koraka, poskoka, kretnji rukama, telom i glavom i težinskih elemenata propisanih FIG pravilnikom. Ona demonstrira sposobnost izvođenja složenih  obrazaca pokreta visokog intenziteta uz pratnju muzike.

 

Osnovna odlika aerobne gimnastike je neprestani pokret. Osnovni koraci preuzeti su iz rekreativnog aerobika (kick, high leg kick, skip, jog, jumping jack, lunge, march) ali u ovom slučaju oni se izvode veoma precizno, brzo i oštro, zategnutih nogu, opruženih prstiju stopala i sa pravilnim držanjem tela.  Svaki pokret je maksimalno kontrolisan.  Vežba ne sme da se izvodi sa prekidima, svi preleazi na pod, u kretanje, u elemenat težine ili u vazduh moraju da budu ’sliveni’. Ispuniti ove zahteve veoma je teško, posebno za mlade takmičare.

 

 

 
Pored osnovnih koraka,  u vežbi se pojavljuju određeni elementi  koji su karakteristični za ovaj sport,  a to su ELEMENTI TEŽINA. Oni su tačno precizirani FIG PRAVILNIKOM  i precizno dozirani za svaki uzrast dece.
Svrstani su u 4 grupe:

  • PRVA  GRUPA  predstavljena je elementima dinamičke snage
  • DRUGU GRUPU čine elementi statičke snage - izdržaji
  • TREĆA  GRUPA su skokovi
  • ČETVRTA  elementi elastičnosti i ravnoteže
Svi elementi težina nose određenu vrednost od 0,1 – 1 bod.  Sudija za težine proverava da li su ispunjeni minimalni zahtevi za priznavanje određenog elementa i sabira vrednosti priznatih elemenata. Neophodno je sakupiti minimum po jedan priznati elemenat iz svake od gore pomenutih grupa jer u suprotnom sudija oduzima ceo bod za nedostajuću grupu elemenata.

Upravo zbog ovakve podele težinskih elemenata i ravnomerne upotrebe elemenata snage, fleksibilnosti i skokova, bavljenje ovim sportom  omogućava uravnoteženi razvoj tela. Medicinski i sportski stručnjaci ga podjednako preporučuju i dečacima i devojčicama.

 

Daria Tihonova (RUS) - Evropsko prvenstvo 2017.

 


FIG AER promo video - Svetsko prvenstvo 2010., Rodez (FRA):

 

FIG AER promo video - Svetsko prvenstvo 2016., Incheon (KOR):

 

 

Takmičarske kategorije (ciklus 2021.- 2024.)

Po broju takmičara
Individualno - IM (muškarci) i IW (žene) kao odvojene kategorije
Mešoviti par
Trio - 3 takmičara, sve kombinacije oba pola
Grupa - 5 takmičara, sve kombinacije oba pola
Aerobic Dance - 8 takmičara, sve kombinacije oba pola
Aerobic Step - 8 takmičara, sve kombinacije oba pola
Po uzrastu
Pioniri (11 god. i manje)
Kadeti (12 – 14 god.)
Juniori (15 – 17 god.)
Seniori (iznad 18 god.)
Da bi se zadovoljili zahtevi za umetničku vrednost, u koreografiji se mora prikazati kreativnost i visok stepen povezanosti muzike, pokreta i izražajnosti takmičara. Potrebno je da takmičar pokaže visok stepen samopouzdanja, fizičke energije i tzv. schowmanship, dotičući publiku svojim veštinama, harizmom, ličnošću, magnetizmom na prirodan način, bez teatralnosti i veštačkog izraza lica. Tokom vežbe nije dovoljno samo imati osmeh na licu već pokretom i jezikom tela prenositi ovu energiju na publiku.
 

Internacionalni nastupi takmičara Kluba:

datum

takmičenje

mesto održavanja

rezultat

1.

28. – 30. Maj 2004.

1st Sports Aerobics Int.
Age Group Competition
( FIG ID: 3271)

BUGARSKA, Sofija

IW – kadeti,

Sanja Ujčić
28. mesto

2.

2. – 3. Juni 2005.

Austrian Aerobic Open
(FIG ID: 3936)

AUSTRIJA, Linc

GRUPA – kadeti

7. mesto

3.

20. – 22. Oktobar 2006.

Austrian Aerobic Open
(FIG ID: 4516)

AUSTRIJA, Beč

TRIO – juniori

3. mesto
Natalija Lazarević
Dejana Todorović
Marina Rošulj

4.

16. – 19. Mart 2007.

2nd Czech Aerobic Open
(FIG ID: 4823)

ČEŠKA, Zlin

IM – pioniri

1. mesto
Boris Berček

5.

06. Oktobar 2007.

Otvoreno prvenstvo Srbije

SRBIJA, Novi Sad

TRIO - juniori

3. mesto
Natalija Lazarević
Dejana Todorović
Kristina Berček

IM - pioniri

2. mesto
Boris Berček

TRIO - pioniri

3. mesto
Ana Stojšić
Milica Božidar
Jelena Božičković

TRIO - mlađi pioniri

2. mesto
Isidora Vasić
Katarina Božidar
Ena Vorkapić

6.

28. Februar – 02. Mart 2008.

Czech Aerobic Open
(FIG ID: 4950)

ČEŠKA, Zlin

IM – pioniri

2. mesto
Boris Berček

TRIO – kadeti
11. mesto (26)

7.

24. – 26. Oktobar 2008.

9th International Austrian Aerobic Open
(FIG ID: 5238)

AUSTRIJA, Beč

IM – pioniri,

4. mesto
Boris Berček

8.

26. februar 2011.

6. International Venturelli Clubmeeting

NEMAČKA, Eisenberg

TRIO – juniori

2. mesto
Ana Stojšić
Ivana Brzak
Isidora Svitlica

9.

24.- 28. oktobar 2012.

Austrian Aerobic Open 2012
(FIG ID: 5691)

AUSTRIJA, Kufstein

IW – juniori

Isidora Svitlica

IW - kadeti

Tijana Rudek

10.

08. - 09. decembar 2012.

Internacionalni turnir Memorijal 2012

SRBIJA, Novi Sad

IW – juniori

1. mesto
Ivana Brzak

2. mesto
Isidora Svitlica

3. mesto
Nikolina Gašić

TRIO – juniori

1. mesto
Ivana Brzak, Ana Stojšić, Isidora Svitlica

IW - kadeti

1. mesto
Tijana Rudek

2. mesto
Dunja Plavšić

TRIO - kadeti

1. mesto

Dejana Salapura, Vida Jović, Jovana Anđelković

GRUPA - kadeti

1. mesto

Parović, Plavšić, Gašić, Gajić, Rudek

TRIO - pioniri

1. mesto

Maša Čabarkapa, Nina Stojanović, Ana Parović


11.

08. decembar 2013.

Internacionalni turnir Memorijal 2013

SRBIJA, Novi Sad

IW – seniori

1. mesto
Ivana Brzak

IW – juniori

1. mesto
Isidora Svitlica

2. mesto
Nikolina Gašić

IW - kadeti

1. mesto
Adela Cucak

2. mesto
Jelena Miljić

GRUPA - kadeti

1. mesto
Salapura, Jović, Anđelković, Stojanović, Miljić

IW - pioniri

3. mesto
Nina Janković

TRIO – pioniri

1. mesto
Anja Mišan, Teodora Sibinski, Nina Janković

IW - mlađi pioniri

1. mesto
Nikolina Kusturić

2. mesto
Sofija Grujin

3. mesto
Sara Redli

4. mesto
Mila Vukasović

GRUPA – mlađi pioniri

1. mesto
Redli, Kusturić, Grujin, Danojević, Vukasović

AERO DANCE – juniori

1. mesto
GAUDIUM 1

2. mesto
GAUDIUM 2


12.

29. jul 2016.

Baden-Württemberg Championships in Aerobic Gymnastics

Ulm, Germany

IW

3. mesto
Ivana Brzak

5. mesto
Tijana Rudek

 

Članstvo u federacijama

Razno

Gaudium Media